• سامانه مدیریت منابع انسانی
  یکی دیگر از امکانات مهم این نرم افزاردر مراکز پژوهشی مانندپارکهای علم وفن آوری ،جمع آوری اطلاعات رزومه پژوهشگران است.در این سامانه به کلیه سرگروههای پژوهشی امکان دسترسی به رزومه های متقاضیان جهت بررسی واعلام نظر داده شده است.در نهادهای آموزشی مانند دانشگاه پیام نورمرکزاستان نیز ازاین سیستم برای جمع آوری رزومه متقاضیان هیات علمی استفاده می گرددو به کلیه واحدهای تحت پوشش خود امکان اعلام نیازمندی به نیرو و دسترسی به رزومه ها ی متقاضیان جهت جذب هیات علمی و حق التدریس را می دهد.
 • نرم افزار سازماندهی صنوف
  هدف ازتنظیم این نرم افزار نگارش یک سیستم یکپارچه مکانیزه برای ثبت و ویرایش داده ها ، طبقه بندی و دسترسی سریع به اطلاعات جهت مدیریت موثر صنفهای کارگری شهرها در سطوح و زیر سیستم های مختلف می باشدکه حصول یک راهکار جامع و مطمئن در انجام امور و فعالیت ها در این راستا از اهداف مهم این پروژه می باشد. سیستم مکانیزه پیشنهادی پا را ازمحدوده صحبت و تئوری فراتر نهاده و در زمینه عملی و کاربردی سعی در بهینه کردن فرایندها و عملیات خواهد داشت.
 • سامانه مدیریت یادگیری
  سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی ٬ نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت و پیگیری می کند. به عبارت دیگر٬ این سیستم٬ روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت می کند. این سیستم مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند. استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند٬ بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان در کلاس است.
 • پکیج های تحت وب
  شر کت هدی رایانه زاگرس با تجربه چندین ساله در زمینه طراحی وب، پکیج های متنوعی را در قالب های از پیش آماده شده برای سازمان ها، ادارات، ارگان های دولتی و آموزشی و ...... تهیه نموده است که با استفاده از این پکیج ها می توانید وب سایتی آماده و کامل داشته باشید. این پکیج ها براساس بیشترین آمار در قالب پکیج های سازمانی، خبری، شخصی، فروشگاهی، هتل و اداری تولید شده است.